PRZEMYSŁ CERAMICZNY

Uzdatnianie wody w przemyśle ceramicznym odgrywa istotną rolę ze względu na potrzebę zapewnienia wysokiej jakości wody do różnych procesów produkcyjnych. Procesy uzdatniania wody w tym sektorze mają na celu usunięcie zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na jakość i wydajność produkcji ceramicznej.
 

Oto kilka głównych aspektów uzdatniania wody w przemyśle ceramicznym:

 

1. Filtracja: Filtracja jest jednym z kluczowych procesów uzdatniania wody w przemyśle ceramicznym. Wykorzystuje się różne rodzaje filtrów, takie jak filtry piaskowe, filtry membranowe, filtry węglowe, aby usunąć mechaniczne zanieczyszczenia, takie jak piasek, glina, osady i inne cząstki zawieszone.

 

2. Usuwanie substancji organicznych: Woda używana w przemyśle ceramicznym może zawierać substancje organiczne, takie jak oleje, tłuszcze, woski, które mogą wpływać na jakość produktów ceramicznych. Procesy, takie jak flotacja, koagulacja-flokulacja, stosowanie węgla aktywnego, pomagają w usuwaniu tych substancji organicznych z wody.

 

3. Zmiękczanie: Woda z dużą twardością może powodować osadzanie się kamienia kotłowego i innych problemów związanych
z urządzeniami używanymi w procesach ceramicznych. Zastosowanie procesów zmiękczania, takich jak miękkie wodociągi, technologie demineralizacji, takie jak odwrócona osmoza lub wymiana jonowa, pomaga w zmniejszeniu twardości wody i minimalizacji problemów związanych
z kamieniem kotłowym.

 

4. Dezynfekcja: W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie procesów dezynfekcji w celu eliminacji mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby. Stosuje się różne metody dezynfekcji, takie jak chlorowanie, ozonowanie, promieniowanie UV, aby zapewnić czystość mikrobiologiczną wody.

 

5. Monitorowanie parametrów: W przemyśle ceramicznym istotne jest monitorowanie różnych parametrów wody, takich jak pH, twardość, zawartość związków chemicznych, substancji organicznych itp. Systemy monitoringu pomagają w utrzymaniu odpowiednich parametrów jakościowych wody
i umożliwiają dostosowanie procesów uzdatniania wody w razie potrzeby.

 

Ważne jest, aby procesy uzdatniania wody w przemyśle ceramicznym były dobrze dostosowane
do konkretnych wymagań i rodzaju zanieczyszczeń obecnych w wodzie. 

 

+48 516-946-461

biuro@enviconpolska.com

Elektronowa 5, 94-103 Łódź

Na skróty

O firmie

Dla Klienta

Obserwuj nas!

© Copyright 2023 Envicon Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OWSiD

Ochrona danych osobowych

   Facebook

   Linkedin