MYJNIE SAMOCHODOWE

Technologie uzdatniania wody w myjniach samochodowych mogą obejmować różne metody i systemy mające na celu poprawę jakości wody używanej
do mycia pojazdów.

Oto kilka popularnych technologii stosowanych w myjniach samochodowych:

 

1. Odwrócona osmoza (RO): Systemy RO wykorzystują membrany półprzepuszczalne do usuwania zanieczyszczeń z wody poprzez oddzielenie cząsteczek i jonów. Proces ten eliminuje zanieczyszczenia organiczne, sole mineralne, metale ciężkie
i wiele innych substancji, zapewniając czystszą wodę do mycia samochodów.

 

2. Filtracja wielowarstwowa: Systemy filtracji wielowarstwowej składają się z różnych filtrów, które usuwają różne rodzaje zanieczyszczeń. Przykładowe filtry to filtry wstępne, filtry z węglem aktywnym, filtry zmiękczające i filtry antyskalowe. Pomagają one usunąć drobne cząsteczki, piasek, osady, chlor, związki organiczne i inne zanieczyszczenia.

 

3. Lampy UV: Lampy UV są wykorzystywane do dezynfekcji wody. Promieniowanie UV zabija mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy i glony, które mogą znajdować się w wodzie myjącej. Pomaga to zapewnić czystą wodę do mycia samochodów
i minimalizuje ryzyko przenoszenia chorób.

 

4. Rekuperacja wody: Systemy rekuperacji wody pozwalają na zbieranie, oczyszczanie i ponowne wykorzystanie wody używanej do mycia samochodów. Woda jest oczyszczana za pomocą filtrów i innych technologii, a następnie ponownie wykorzystywanaw procesie mycia, co zmniejsza zużycie wody i ma pozytywny wpływ na środowisko.

 

5. Systemy recyrkulacji wody: Systemy recyrkulacji wody pozwalają na przeprowadzanie procesu mycia z użyciem mniejszej ilości świeżej wody. Woda jest zbierana, oczyszczana i ponownie używanaw cyklu mycia. Filtracja i dodatkowe procesy dezynfekcji zapewniają utrzymanie czystości wodyw systemie recyrkulacyjnym.

 

Wymienione technologie mogą być stosowane indywidualnie lub w kombinacji, w zależnościod konkretnych potrzeb i wymagań myjni samochodowych. Ważne jest, aby regularnie monitorowaći konserwować te systemy, aby zapewnić skuteczne uzdatnianie wody i utrzymanie wysokiej jakości wody w myjniach samochodowych.

Oferujemy precyzyjne systemy dozowania środków chemicznych oparte o niezawodne pompy membranowe. Dokładność dozowania pozwala na oszczędności związane ze zużyciem chemii,a specjalne uszczelnienia elementów mających kontakt
z chemią gwarantują długą i niezawodną pracę.

Zapewniamy optymalne przygotowanie jakościowe wody do procesu mycia: redukcję twardościw stacjach zmiękczania oraz demineralizację w modułach odwróconej osmozy. Woda miękka używana jest podczas mycia wstępnego oraz spłukiwania detergentów, a demineralizowana nabłyszcza karoserię podkreślając efekt mycia.

Oprócz klasycznego typoszeregu rozwiązań, wykonujemy również urządzenia pod zamówienie. Dostosujemy wygląd i gabaryty systemu, tak aby zmieścił się w niewielkim pomieszczeniu lub spełniał określone funkcje użytkowe i wizualne. Zapraszamy
do współpracy producentów myjni samoobsługowych i automatycznych, myjnie ręczne, salony auto detailingu.

 

 

+48 516-946-461

biuro@enviconpolska.com

Elektronowa 5, 94-103 Łódź

Na skróty

O firmie

Dla Klienta

Obserwuj nas!

© Copyright 2023 Envicon Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OWSiD

Ochrona danych osobowych

   Facebook

   Linkedin